Oglasi

Svi oglasi zaprimljeni putem našeg govornog automata biti će objavljeni najkasnije 24 sata nakon primitka dok će isti biti vidljivi 3 dana (72 sata) od objave na našoj web stranici nakon čega se brišu sa iste te je potrebno ponoviti postupak predaje oglasa.

Redoslijed objave oglasa je isti redoslijedu zaprimanja oglasa putem govornog automata Radio Stjepan.

Oglasi su trenutno dostupni samo putem web stranice u obliku audio zapisa.

Oglas možete predati pozivom na:

  060 55 77 88 (Tipka 1)
        tel 3,49 kn/min, mob 4.78 kn/min
            Operator usluge: SKYNET Telekomunikacije d.o.o., info: 072 888 888